naglowek_neuroforum2017.PNG

 

Warunki uczestnictwa, zmian i rezygnacji

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie po otrzymaniu wymaganych opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne - Biuro Kongresów SKOLAMED prowadzone przez firmę PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-818 Lublin, ul. Północna 129. Obowiązuje forma pisemna z podaniem konta, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Potrącenia umowne:

Opłaty rejestracyjne i udział w programie towarzyszącym: rezygnacja do 30 czerwca 2017 - potrącenie 20 % opłaty. Po tym terminie – brak refundacji.
Opłata za zakwaterowanie: zgodnie z warunkami rezerwacji ustalonymi przez hotel. W przypadku zamawiania zakwaterowania za posrednictwem Biura Kongresów Skolamed: rezygnacja do 30 czerwca 2017 - potrącenie kosztu jednej doby hotelowej. Po tym terminie – brak refundacji.

Przesłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

Gwaracja ubezpieczeniowa pośrednika turystycznego obowiązująca do dnia 17 wrzesnia 2017 r. (do pobrania w formacie pdf)

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług.

Szczegółowy regulamin konferencji do pobrania w .pdf